Oficjalny serwis turystyczny Poznania i aglomeracji poznańskiej
A A+ A++
PL EN
Co robimy?
 
Co robimy?
Naszym głównym zadaniem jest promocja turystyczna aglomeracji poznańskiej. Ten cel realizujemy poprzez oferty naszych członków. Nasze działania są skierowane na rozpowszechnianie informacji oraz kontakt z mediami, przygotowanie publikacji, ale też szkolenia dla branży turystycznej i inne formy aktywności. Poniżej zamieszczamy wybór podejmowanych pr

Podstawowe cele działalności programowej PLOT:

 • rozwój krajowej i zagranicznej turystyki przyjazdowej do aglomeracji poznańskiej
 • promocja wśród mieszkańców Poznania oferty turystycznej gmin członkowskich
 • poprawa dostępności informacji turystycznej o aglomeracji poznańskiej
 • promocja krajowa i zagraniczna wydarzeń kulturalnych, sportowych i imprez lokalnych, organizowanych w aglomeracji poznańskiej
 • tworzenie nowych produktów turystycznych
 • poprawa obsługi ruchu turystycznego
 • podnoszenie kwalifikacji osób zajmujących się promocją turystyki oraz obsługą ruchu turystycznego
 • integracja gmin i branży turystycznej aglomeracji poznańskiej

Podstawowe formy realizacji celów programowych:

 • wystąpienia na krajowych i zagranicznych targach i giełdach turystycznych
 • prezentacje oferty turystycznej aglomeracji poznańskiej w centrach handlowych Poznania i innych miast Polski
 • organizowanie podróży studyjnych dla dziennikarzy i touroperatorów
 • prowadzenie strony internetowej
 • opracowywanie pakietów turystycznych
 • wydawanie folderów informacyjnych
 • opracowywanie notatek prasowych oraz wkładek reklamowych do gazet
 • organizowanie szkoleń z zakresu promocji turystyki i obsługi ruchu turystycznego

Niektóre korzyści dla członków PLOT:

 • nawiązywanie kontaktów i integracja branży turystycznej,
 • preferencyjne warunki udziału w targach turystycznych,
 • współpraca z mediami i udział w programach podróży studyjnych,
 • udział w szkoleniach PLOT,
 • udział w przedsięwzięciach PLOT (np. sesjach fotograficznych),
 • patronaty i obsługa medialna wydarzeń.

Wybór form współpracy PLOT ze swoimi członkami:

 • Krótka notatka dotycząca szybkich, bieżących wydarzeń lub informacji, zwykle o zasięgu lokalnym, a także relacje z imprez mi­nionych
 • Format: krótki tekst z towarzyszącą ilustracją przygotowany do publikacji na stronach internetowych i w mediach społecznościowych
 • Dystrybucja informacji: Taką informację publikujemy w internecie (na naszym profilu Facebook i stronie internetowej) „od ręki” lub przekazujemy do mediów lokalnych.
 • Notatka prasowa dotycząca wydarzeń o zasięgu aglomeracyjnym lub szerszym, unikalne, charakteryzujące się poten­cjałem przyciągnięcia gości (turystów) zewnętrznych
 • Format: tekst do dwóch stron A4 przygotowany do publikacji w Internecie oraz prasie, wraz z towarzyszącymi ilustracjami w rozdzielczości umożliwiającej publikacje drukiem.
 • Dystrybucja informacji: zależnie od skali wydarzenia rozsyłamy materiał do mediów lokalnych, regionalnych, krajowych lub zagranicznych. Obecnie w naszej bazie mamy kilkaset kontaktów prasowych, telewizyjnych, radio­wych, internetowych i innych.
 • Indywidualny kontakt z mediami – stosowany jeśli odbywa się jakieś szczególne wydarzenie, in­teresujące w szczególne sposób wybraną grupę tematyczną mediów (np. pokaz kulinarny). Jeśli otrzymamy odpo­wiednio wcześniej informację o takim wydarzeniu, możemy indywidualnie zaprosić przedsta­wicieli wybranych mediów.
 • Wizyty studyjne – to symulacje pobytu turystycznego organizowane dla niewielkich grup dziennikarzy, mają­ce na celu przybliżenie im danego miejsca lub regionu oraz jego potencjału turystycznego. Efektem takich wi­zyt są reportaże, artykuły, audycje radiowe lub programy telewizyjne przygotowywane dla reprezentowanych przez dziennikarzy mediów.
 • Dziennikarzy podczas wizyt studyjnych zwykle interesuje regionalna kuchnia, noclegi w atrakcyjnych miejscach, a także życie kulturalne i nocne.
 • Patronaty – PLOT z przyjemnością pomoże w organizacji i obejmie patronat nad organizowanymi przez Pań­stwa wydarzeniami. Zapewniamy, poza wcześniej opisaną promocją medialną, również rozpropagowanie informacji o Państwa wydarzeniu również w innych instytucjach i organizacjach tu­rystycznych, a także pomoc organizacyjną w przygotowaniu materiałów, organizacji konferen­cji prasowych itp. Przykładem imprezy, nad którą objęliśmy patronat jest Poznański Bieg Kelne­rów: www.biegkelnerow.pl
 • Plot TV – uruchomiliśmy nasz kanał w serwisie Youtube. Pierwsze efekty, naszym zdaniem obiecujące, można obejrzeć tutaj: youtube.com/user/DiscoverPoznan
 • Stworzenie takiego filmu, relacjonującego przebieg wydarzenia lub imprezy pochłania minimalne koszty. Oferujemy pomoc na każdym etapie powstawania filmu: od jego kręcenia, po montaż.
 • Publikacje, foldery, mapy – przygotowujemy różnorodne materiały, promujące walory turystyczne aglome­racji poznańskiej. Oczywiście zapewniamy pomoc w przygotowaniu Państwa materiałów, a także je­steśmy otwarci na wszelkie pomysły z Państwa strony.
 • Gry turystyczne – w ramach projektu unijnego „Wszystko gra – rozwój i promocja produktów turystycznych aglomeracji poznańskiej” będą stworzone gry turystyczne, obejmujące swym zasięgiem aglomerację poznań­ską. Chcielibyśmy, aby gry, zwłaszcza turystyczne, rozumiane jako egalitarna forma aktywnego i twórczego spędzania czasu dla wszystkich, stała się wątkiem budującym tu­rystyczne oblicze aglomeracji poznańskiej.
 • Targi turystyczne – uczestniczy­my w tego typu imprezach w kraju i za granicą, przedstawiając ofertę turystyczną aglomeracji poznańskiej.
 • Szkolenia – kilka razy w roku organizujemy różnorodne warsztaty dla branży turystycz­nej, również na Państwa zamówienie. Chętnie po­dzielimy się wiedzą i doświadczeniem w za­kresie między innymi pozyskiwania materiałów promocyjnych miasta lub współpracy z Centrum Informacji Miejskiej i Turystycz­nej. Również organizujemy szkolenia dla personelu „pierwszego kontaktu z turystą” (re­cepcje hotelowe, punkty informacyjne itp.) w zakresie znajomo­ści oferty turystycznej miasta i aglome­racji oraz jej prezentacji. Planujemy również szkolenia specjalistyczne dla branży gastronomicznej dotyczące standardów obsługi kelnerskiej.
 • Wydarzenia – jesteśmy inicjatorami różnorodnych akcji z jednej strony skierowanych na integracje środowiska związanego z branżą turystyczną (np. wyjazdy do gospodarstw ekologicznych organizowane dla szefów poznańskich kuchni), z drugiej zaś ukierunkowanych na promocję aglomeracji poznańskiej poprzez ofertę członków PLOT (np. książeczki rabatowe dystrybuowane na targach turystycznych w Berlinie). Najbar­dziej znanym przykładem organizowanej przez nas akcji jest „Poznań za pół ceny”: poznan.pl/polceny/
Ostatnia aktualizacja: 2023-12-27