Oficjalny serwis turystyczny Poznania i aglomeracji poznańskiej
A A+ A++
PL EN
O portalu
Visit Poznań to oficjalny portal turystyczny Poznania i aglomeracji poznańskiej.

Portal turystyczny Visit Poznań

Wydawca: Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna | Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
Redaktor naczelny: Wojciech Mania | e-mail: w.mania@plot.poznan.pl | tel. +48 61 878 58 87

Portal turystyczny Visit Poznań powstał w ramach zadania publicznego pn. „Nowoczesny portal turystyczny marki Poznań (Polskiej Marki Turystycznej): aktualizacja, modernizacja i popularyzacja narzędzia online służącego promocji i informacji turystycznej” dofinansowanego ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki zgodnie z zawartą umową nr 2023/0084/2310/ UDOT/DT/BP z dnia 27 czerwca 2023 roku. Zadanie zostało zrealizowane w 2023 roku przez Stowarzyszenie Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna. Szczegółowe informacje o projekcie:

Informacja o dofinansowaniu ze środków budżetu państwa
Ostatnia aktualizacja: 2023-12-27