Oficjalny serwis turystyczny Poznania i aglomeracji poznańskiej
A A+ A++
PL EN
Program Ambasadorów Kongresów Polskich
 
Program Ambasadorów Kongresów Polskich
Tytuł Ambasadora Kongresów Polskich otrzymują osoby, które w swych środowiskach, szczególnie zagranicznych, promują i upowszechniają wiedzę o atutach naszego kraju, przyczyniając się do decyzji o wyborze Polski na miejsce następnego międzynarodowego wydarzenia.

Program Ambasadorów Kongresów Polskich prowadzony jest przez Polską Organizację Turystyczną i organizację pozarządową - Stowarzyszenie Konferencje i Kongresy w Polsce. Ma on na celu promocję Polski, jako miejsca organizacji międzynarodowych kongresów i konferencji, pozyskiwanie kongresów oraz udzielanie efektywnej pomocy w przyciąganiu takich imprez do naszego kraju przez Polaków działających w strukturach organizacji międzynarodowych, np. naukowców i profesjonalistów różnych branż.

Poniżej znajdą Państwo przedstawicieli regionu Poznania oraz Wielkopolski nagrodzonych w poszczególnych edycjach Programu.
 
2021

 • Prof. dr hab. Agnieszka Merkisz-Guranowska, Dyrektor Instytutu Transportu Politechniki Poznańskiej
 • Prof. zw. dr hab. n. med. Marek Jóźwiak, Kierownik Oddziału Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej w Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym Szpitalu Klinicznym im. W. Degi w Poznaniu

2020

 • Dr hab. Natalia Bloch, Instytut Antropologii i Etnologii Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Dr hab. inż. Mieczysław Kuczma, Politechnika Poznańska

2019
 
 • Prof. dr hab. n. med. Przemysław Mitkowski, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 
 • wyróżnienie dla Grupy MTP za organizację największego kongresu w roku 2018 - Konferencji ds. Zmian Klimatu COP24 oraz za organizację Gali Ambasadorów Kongresów Polskich 2018

2018
 
 • Prof. dr hab. Krzysztof Makowski, Wydział Historyczny, Instytut Historii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Dr hab. inż. Robert Wrembel, Wydział Informatyki Politechniki Poznańskiej, Instytut Informatyki

2017
 
 • Prof. dr hab. inż. Joanna Józefowska, Politechnika Poznańska, Wydział Informatyki, Zakład Badań Operacyjnych i Sztucznej Inteligencji
 • Prof. dr hab. Tadeusz Wallas, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

2016
 
 • Prof. dr hab. n. med. Honorata Shaw, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Oszkinis, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

2014
 
 • Prof. dr hab. n. med. Leszek Romanowski, Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, klinika Traumatologii, Ortopedii i Chirurgii Ręki 

2012
 
 • Dr n. med. Marta Bogusz-Czerniewicz, Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu
 • Prof. nzw. dr hab. Jan Fazlagić, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

2011
 
 • Dr n. ekon. Andrzej Byrt, Międzynarodowe Targi Poznańskie

2008
 
 • Prof. dr hab. inż. Marek Domański, Politechnika Poznańska, Wydział Elektroniki i Telekomunikacji, Katedra Telekomunikacji Multimedialnej i Mikroelektroniki 
 • Prof. dr hab. inż. Krzysztof Zawirski, Politechnika Poznańska, Instytut Automatyki i Inżynierii Informatycznej
 

2006
 
 • Prof. dr hab. Anna Latos-Bieleńska, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Katedra i Zakład Genetyki Medycznej
 • Prof. zw. dr hab. Bogdan Marciniec, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii
 
2005
 
 • Prof. dr hab. Jan Węglarz, Politechnika Poznańska, Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe 

Ostatnia aktualizacja: 2023-12-27