Oficjalny serwis turystyczny Poznania i aglomeracji poznańskiej
A A+ A++
PL EN
Jak dołączyć do PLOT?
 
Jak dołączyć do PLOT?
Tutaj podpowiadamy jak wygląda procedura wstąpienia w poczet członków PLOT oraz jakie korzyści mogą czerpać podmioty branży turystycznej z przynależności do naszego stowarzyszenia.

Jak dołączyć do PLOT?

 • Wystąpienie z pisemnym wnioskiem o przyjęcie do Rady PLOT (wzór wniosku w załączniku na końcu tekstu).
 • Rada PLOT podejmuje na swoim najbliższym posiedzeniu decyzję o przyjęciu w poczet członków PLOT w formie uchwały.
 • Uregulowanie opłaty wpisowej oraz rocznej (stawki członkowskie ustalane są przez Walne Zgromadzenie indywidualnie lub branżowo) - ich wysokość w załączniku na końcu tekstu.

 


Podstawowe korzyści dla członków PLOT:

 • Udział w stoiskach targowych organizowanych lub współorganizowanych przez PLOT na targach krajowych i zagranicznych oraz innych imprezach promocyjnych.
 • Bieżący kolportaż materiałów promocyjno-informacyjnych członków przez biuro PLOT podczas różnego rodzaju imprez, konferencji, targów.
 • Udział w szkoleniach, konferencjach, debatach, spotkaniach i innych imprezach organizowanych lub współfinansowanych przez PLOT.
 • Możliwość wpływania na program wizyt studyjnych organizowanych przez PLOT dla biur podróży i dziennikarzy.
 • Podejmowania wspólnych akcji promocyjnych. 
 • Integracja z samorządami oraz branżą turystyczną aglomeracji poznańskiej.
 • Otrzymywanie do celów promocyjnych wydawnictw PLOT.
 • Promocja internetowa w portalu turystycznym oraz możliwość korzystania z bazy mailowej PLOT.
 • Promocja produktów turystycznych oraz innych wydarzeń we współpracujących z PLOT mediami.
 • Dostęp do specjalistycznych danych dotyczących promocji i turystyki, w tym do listy zagranicznych touroperatorów i biur podróży, którzy mają w swojej ofercie Polskę.
 • Systematyczne otrzymywanie informacji o działaniach PLOT. 
 • Dedykowany dostęp do Poznańskiego Barometru Turystycznego i możliwość comiesięcznego dostępu do danych turystycznych z aglomeracji poznańskiej (w tym z punktów informacji turystycznej, hoteli, muzeów, lotniska, atrakcji turystycznych czy corocznych badań ankietowych).

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

Ostatnia aktualizacja: 2023-12-27